Logopeda – czym się zajmuje?

Z problemami z prawidłową wymową zmaga się wiele osób. Nierzadko konieczna jest wizyta u specjalisty. Warto wiedzieć, czym dokładnie zajmuje się taka osoba.

Ogólna charakterystyka

Logopedia stanowi naukę o kształtowaniu prawidłowej mowy w fazie rozwojowej oraz jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Specjalizacja zajmuje się ponadto usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń, dotyczących wypowiadania się. Logopedia obejmuje oddziaływanie na psychikę w celu wypracowania odpowiedniego stosunku do problemów z wymową, a także zapobiegania ich ujemnemu wpływowi na kontakty międzyludzkie oraz kształtowanie osobowości. Praca ze specjalistą pozwala usunąć wszelkie zaburzenia głosowe i trudności w czytaniu, jak również pisaniu. Przedmiotami badań logopedy są m.in.:

  1. właściwy proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności komunikacyjnej;
  2. zapobieganie nieodpowiednim praktykom językowym;
  3. przyczyny odstępstw od normy w rozwoju prawidłowej mowy;
  4. reedukacja komplikacji przy wypowiadaniu się w przypadku utraty nabytych umiejętności porozumiewania się;
  5. oddziaływanie na psychikę konkretnej osoby w celu umożliwienia mu funkcjonowania w obrębie społeczeństwa.

Dziedzina dzieli się na dwie specjalizacje – teoretyczną i praktyczną. Zadanie pierwszej z ich stanowi zespalanie możliwości wykorzystywania wyników badań oraz wprowadzanie technik, pozwalających na zdiagnozowanie zaburzeń mowy i stworzenie programów oddziaływań profilaktycznych, a także terapeutycznych. Logopedia praktyczna zajmuje się natomiast rozwijaniem kompetencji językowych, jak również zapobieganiem nieprawidłowości w tym sektorze. Specjalista powinien mieć wiedzę, obejmującą zagadnienia anatomii, fizjologii, audiologii, neurologii oraz foniatrii. Konieczne są również kompetencje, dotyczące językoznawstwa, psychologii i pedagogiki.

Specjalizacje

W obrębie logopedii wyróżnia się kilka dziedzin. Balbutologopedia specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii osób, zmagających się z jąkaniem lub giełkotem. Gerontologopedia obejmuje zagadnienia, dotyczące zaburzeń, występujących u starszych pacjentów. Glottodydaktyka stanowi naukę o języku obcokrajowców. Jest to również terapia dzieci, zmagających się z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Do logopedy w Warszawiepowinny udać się osoby, pragnące wykształtować wzorcową dykcję oraz emisję głosu. Specjalizacja wychowawcza dotyczy zagadnień związanych z zapobieganiem nieprawidłowościom mowy u dzieci. Logoterapia pozwala natomiast usunąć wszelkie komplikacje, dotyczące głosu oraz wypowiadania się. Neurologopedia umożliwia pomoc osobom, u których zdiagnozowano afazję, alalię i porażenie mózgowe. Oligofrenologopeda pracuje z niepełnosprawnymi intelektualnie pacjentami. Onkologopeda specjalizuje się natomiast w kształtowaniu mowy u osób, zmagających się z chorobami nowotworowymi.

W przypadku problemów z wypowiadaniem się warto skonsultować się z logopedą. Należy jednak pamiętać, by wybrać osobę, mającą odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie. Szczegółowe informacje na temat specjalistów, mogących zwalczyć problemy z wymową, dostępne są na stronie CMP.med.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *