jak wybrac osrodek

Jak wybrać ośrodek terapii odwykowej w Krakowie?

Leczenie alkoholizmu jest trudne i nie zawsze kończy się sukcesem. Podstawowym warunkiem jest dobrowolna i świadoma decyzja osoby uzależnionej. To pierwszy, ale najtrudniejszy krok na drodze do trzeźwości. Alkoholik musi sam przed sobą przyznać się do uzależnienia i do faktu, że stracił kontrolę nad swoim życiem. Kolejny krok to poddanie się terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Na terenie Polski działa kilkadziesiąt ośrodków, zarówno na NFZ, jak i prywatnych. Czym się kierować przy wyborze tego najlepszego?

Profesjonalny personel

Profesjonalizm kadry znacznie zwiększa szanse na powodzenie terapii. Psychoterapeuci muszą potrafić nawiązać pozytywne relacje z pacjentem oparte na wzajemnym zaufaniu. Poza wykształceniem kierunkowym każdy terapeuta powinien posiadać certyfikat specjalisty lub instruktora terapii uzależnień. W wielu ośrodkach pracują terapeuci, którzy z sukcesem pokonali uzależnienie od alkoholu lub były osobami współuzależnionymi. Dzięki swoim doświadczeniom doskonale potrafią motywować pacjentów do walki z chorobą alkoholową, wskazywać trudności oraz dokonać przewartościowania dotychczasowego życia alkoholika.

Poza psychoterapeutami ośrodek powinien zatrudniać lekarza psychiatrę, psychologa, kardiologa oraz internistę. W zależności od wielkości placówki mogą być oni zatrudnieni na stałe lub na zasadzie ścisłej współpracy.

Program terapii alkoholowej

Programy terapii i jej zakres różnią się między ośrodkami. Najczęściej wynikają z misji i wizji danej placówki. Im ośrodek terapii ma większe doświadczenie, tym terapia leczenia alkoholizmu jest bardziej sprawdzona i daje większe szanse na trwałe uwolnienie od uzależnienia.

Dobry ośrodek leczenia uzależnień oferuje dwa etapy terapii. Pierwszy polega na oczyszczeniu organizmu z toksyn. To bardzo trudny etap, który musi przebiegać pod stałym nadzorem lekarzy. Nagłe odstawienie alkoholu, zwłaszcza po długo trwającym ciągu alkoholowym, wywołuje gwałtowną reakcję organizmu. Pojawiają się wymioty, biegunka, problemy sercowe, może wzrosnąć ciśnienie. Mogą także pojawić się objawy ze strony układu neurologicznego, jak drżenie rąk, padaczka alkoholowa, omamy wzrokowe oraz słuchowe. Na tym etapie terapia polega przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym, które zmniejsza dolegliwości pacjenta. Ten etap trwa od 7 do 10 dni. Niektóre ośrodki przyjmują uzależnionych dopiero po detoksykacji, nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Lekarze nie będą mieli możliwości obserwowania reakcji pacjenta na odstawienie alkoholu.

Druga część terapii to przede wszystkim terapia indywidualna oraz grupowa, zawsze powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Podczas zajęć alkoholik rozlicza się ze swoją przeszłością i uzależnieniem. Uczy się nowej hierarchii wartości oraz kierowania życiem w trzeźwości. Dzięki dzieleniu się doświadczeniem z innymi dowiaduje się, jakie trudności może napotkać na drodze do trzeźwości i jak sobie z nimi radzić.

Bardzo ważną rolę w leczeniu uzależnienia odgrywają zajęcia dodatkowe. Terapia odwykowa w Krakowie oferuje muzykoterapię, filmoterapię, różnego rodzaju warsztaty oraz ćwiczenia. Nie tylko pozwalają one zagospodarować wolny czas, ale przede wszystkim uczą, jak go wykorzystać podczas życia w trzeźwości, jak poczuć się kimś ważnym i podnieść własną samoocenę.

Koniecznie trzeba także zwrócić uwagę na możliwość wsparcia po zakończeniu właściwej terapii, ponieważ może być potrzebne jeszcze przez dłuższy czas.

Terapia odwykowa Kraków – warunki leczenia

Położenie ośrodka leczenia uzależnień, jego wygląd i otoczenie także odgrywają ważną rolę podczas terapii, zwłaszcza, gdy przebiega ona w warunkach zamkniętych. Proces terapii może trwać kilka lub nawet kilkanaście tygodni, w zależności od indywidualnych postępów. Warto, by przebiegał on w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Warto wybrać taki ośrodek, który będzie znajdował się w większej odległości od miejskiego zgiełku i w otoczeniu przyrody. Spacery na świeżym powietrzu pozwalają na kontakt z przyrodą, który doskonale obniża napięcie i poziom stresu. W budynku powinny znajdować się pokoje 2-3 osobowe, sale terapeutyczne, warsztatowe oraz pomieszczenia rekreacyjne, np. sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka. Ważne jest także wyżywienie i możliwość dostosowania diety do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto odwiedzić wcześniej wybrane 2, 3 ośrodki. Zapoznać się dokładniej z ofertą i warunkami leczenia. Najważniejsze jest jednak sprawdzenie panującej atmosfery, relacji między pacjentami a terapeutami. Powinny być one oparte na zaufaniu, otwartości oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *